เกี่ยวกับเรา   >   LG Chem

บริษัทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องกว่า 7 ทศวรรษนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2490 LG Chem เป็น บริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเคมีในเกาหลีอย่างแท้จริง บริษัทได้เพิ่มความแข็งแกร่งในการครองตลาดโดยเริ่มจากธุรกิจวัสดุพื้นฐานและเคมีภัณฑ์ไปจนถึงโซลูชั่นด้านพลังงานไอทีและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และได้ขยายธุรกิจไปยังสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสร้างผลงานทางธุรกิจในอนาคต

LG Chem ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีโดยการเสริมสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนาใน Life Sciences Life Sciences เป็นเครื่องมือสร้างการเติบโตใหม่ของ บริษัท ในเป้าหมายระยะกลางถึงระยะยาว

บริษัท ได้รับรองความสามารถในการวิจัยและพัฒนาที่แตกต่างและได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาสำหรับยาใหม่เป็นครั้งแรกในเกาหลี จากความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการวิจัยและพัฒนาที่เหนือกว่าของเราที่สะสมมาตั้งแต่ปี 1980 เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่หลากหลายรวมถึงฮอร์โมนการเจริญเติบโตสำหรับเด็กตัวแรกของเกาหลียาใหม่สำหรับโรคเบาหวานเป็นต้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับ บริษัท ยาระดับโลก

บริษัท Life Sciences ธุรกิจหลัก

เภสัชกรรม ชีวภาพ

การกระตุ้นการเจริญเติบโต,การรักษาภาวะมีบุตรยาก,โรคไต, ไบโอซิมิลาร์ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์จากกรดไฮยาลูโรนิก

โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ, ศัลยกรรมความงาม

เวชภัณฑ์สังเคราะห์

โรคเบาหวาน, ยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

ชุดตรวจวินิจฉัย

ชุดตรวจระบบภูมิคุ้มกัน, ชุดตรวจระดับโมเลกุล